SPRÁVCE ÚDAJŮ

Čajovna Jedna báseň

Pod Zvonařkou 14

(pod Nuselskými schody)

Královské Vinohrady

120 00 Praha 2

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme údaje svých zaměstnanců a údaje hostů čajovny.

Údaje zaměstnanců jsou jméno a příjmení, telefon a e-mailová adresa, stejně jako rozpisy směn. 

Údaje hostů čajovny zpracováváme pouze v případě telefonické, či osobní rezervace a jsou jimi příjmení (jméno není povinné) a telefonní číslo. V případě e-mailové rezervace poté i e-mailová adresa.

Mimo tyto údaje máme přístup k údajům na Facebooku, kde komunikujeme se svými hosty a příznivci. Tyto údaje nijak nepřekračují rozsah dané webové aplikace a nijak je dále nevyužíváme.

V případě, že čajovna pořádá akci (např. hudební, divadelní), máme k dispozici údaje účinkujících – typicky jsou jimi jméno a příjmení, telefonní, či e-mailový kontakt a v případě podnikatelského subjektu se sídlem společnosti i adresu této společnosti.

 

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje uchováváme pro zajištění nezbytného minima služeb – v případě zaměstnanců pro výkon jejich práce a v případě hostů čajovny pro umožnění rezervace.

V případě akcí pořádaných čajovnou uchováváme údaje pro možné proběhnutí akce.

Údaje nesdílíme s třetími stranami, ani je nepoužíváme k jiným účelům, než jaké jsou zde uvedeny. Jediné, s kým sdílíme údaje, jsou naši zaměstnanci, kterým poskytujeme rozpis rezervací hostů čajovny, aby s ním mohli poskytovat služby čajovny.

 

BEZPEČNOST SHROMÁŽDĚNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje o zaměstnancích máme zabezpečené na zašifrovaném disku osobního počítače a v papírové kopii (např. rozpis směn zaměstnanců a rezervace) na bezpečně uzamčeném místě.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. do ukončení pracovního poměru se zaměstnanci a do proběhnutí rezervaci učiněné hosty.

 

POUČENÍ O PRÁVECH

Hosté i zaměstnanci mají právo přístupu k osobním údajům a požadovat jejich opravu, v případě hostů i jejich pseudonymizaci (jelikož ta nenaruší možnost učinit rezervaci). 

 

Datum poslední aktualizace: 25. 9. 2019

Čajovna jedna báseň